Bc. Romana Kozáková

Master's thesis

Průzkum pravěkých a středověkých skel z archeologických nálezů

The research of ancient glass artefacts
Anotácia:
Diplomová práce je orientována na studium skleněných výrobků z doby bronzové, laténské a stěhování národů. Ke zpracování byly získány tři soubory archeologických skel, dva z oblasti jižní Moravy (Kyjov a několik lokalit na Hodonínsku a Kyjovsku) a jeden ze středního Slovenska. Uvedené soubory poskytly širokou škálu tvarových i technologických variant skleněných výrobků. Ze získaných dat byly stanoveny …viac
Abstract:
This thesis is focused on the study of glassware from the Bronze Age, La Tene period and Migration. The process was realized on three sets of archaeological glass, two of southern Moravia (Kyjov and several locations in the Hodonin and Kyjov districts) and one from central Slovakia. These sets provided a wide range of technological variations and shapes of glassware. The collected data were used for …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2011
  • Vedúci: Mgr. Martin Hložek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta