Bc. Kateřina Žaludková

Bakalářská práce

Troubsko-Veselka: laténské osídlení se zřetelem k přírodním poměrům

Troubsko - Veselka: the settlement of the iron age with a view to environment
Anotace:
Žulovský masiv je součástí českého masivu. Nachází se na severní Moravě, částečně v Polsku. Scheelit je minerál wolframu, který se vyskytuje jako akcesorie ve skarnech žulovského masivu. Jeho výskyty jsou vázány na xenolity krystalických vápenců a skarny na kontaktu migmatitů a granitů žulovského masivu. Scheelit se na Žulovsku vyskytuje ve dvou minerálních asociacích: první je pyroxenický erlan ze …více
Abstract:
Žulová Batolith is a part of Bohemian Massif. It is situated in north Moravia and partly in Poland. Accessoric mineral of wolfram - scheelite occurs in skarn deposits of Žulová Batolith. Its occurences are located in xenolites of crystalline limestones and in skarns on the contact of migmatites and granites of Žulová Batolith. There are two mineral associations: the first is a pyroxenic erlan from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Petra Goláňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta