BcA. Marie ADAMOVÁ

Diplomová práce

Autorská kniha

Author book
Anotace:
Autorská kniha Kvasinka. Sebereflexe skrze mikroorganismus, který stojí na počátku dlouhého procesu. Proces je vyjádřen autorskými tisky - monotypy.
Abstract:
Author Book Yeast. Self-reflection through a microorganism that is at the beginning of a long process. The process is voiced by author prints - monotypes.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. ak.mal. Karel Míšek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ADAMOVÁ, Marie. Autorská kniha. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (MgA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta umění a designu

Magisterský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Grafický design