Heda FOUSKOVÁ

Diplomová práce

Latina a její úloha v jazykové výuce českého středoškoláka

Latin and Its Role in the Language Studies of Czech Students
Anotace:
Fousková, H. Latina a její úloha v jazykové přípravě českého středoškoláka. [Diplomová práce.] Ústí nad Labem 2008 - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, katedra bohemistiky, 83 s. (Přílohy: Anglická slova latinského původu, České lexikální minimum, 28 s., cd - pdf formát DP).
Abstract:
Fousková, H. Latin and Its Role in the Language Studies of Czech Students. [Diploma thesis]. Ústí nad Labem 2008 - University of J. E. Purkyně, Faculty of Education, Department of Czech Studies, 83 p. (Supplements: English words of Latin origin, Lexical minimum of Czech language, 28 p., cd - diploma thesis (pdf)).
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 4. 2008
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marvan Jiří

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
http://arl.ujep.cz/