Bc. Tereza Maňáková

Diplomová práce

La perspective actionnelle : position et interprétations. L’approche communic’actionnelle, une approche en dérivée

The action-oriented approach: position and interpretations. The communic’actional approach, an approach born in consequence
Abstract:
The diploma thesis deals with the action-oriented approach, a term introducted by the Common European Framework of Reference for Languages. It tries to capture what this approach brings and which is its position towards the communicative approach supported by the Council of Europe before the creation of the Framework. Then it tries to examine the intepretations of action-oriented approach and the approaches …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá akčně zaměřeným přístupem, pojmem, který zavádí Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Snaží se vystihnout, co tento přístup přináší či nepřináší nového, zkoumá jeho pozici vůči komunikativnímu přístupu, který Rada Evropy podporovala před vytvořením Rámce, dále zkoumá jak je tento přístup interpretován a jaké další přístupy k výuce se z něj zrodily. Podrobněji …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta