Bc. Vojtěch Milerský

Master's thesis

Optimalizace webových stránek a internetový marketing

Website Optimization and Internet Marketing
Abstract:
Práce popisuje možnosti optimalizace internetových stránek pro dosažení stanovených cílů optimalizace. Práce se zaměřuje na online komunikaci v marketingu, nástroje online marketingu a jejich použití v komunikačním mixu. Reaguje na korektnost a aktuálnost informací získaných z rešerše literatury s ohledem na aktuálně používané technologie. Zkoumá obecné statistiky internetového publika v české republice …more
Abstract:
This thesis is dedicated to website optimizations that may have positive impact on goals achievement. The first part is focused on online marketing communication, its tools and defines its position in communication mix based on literature research. Additionally it reflects its relevancy in order to modern technologies. The following part examines general statistics of internet users in Czech Republic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Petra Jílková, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní