Theses 

Optimalizace webových stránek a internetový marketing – Bc. Vojtěch Milerský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Vojtěch Milerský

Diplomová práce

Optimalizace webových stránek a internetový marketing

Website Optimization and Internet Marketing

Anotace: Práce popisuje možnosti optimalizace internetových stránek pro dosažení stanovených cílů optimalizace. Práce se zaměřuje na online komunikaci v marketingu, nástroje online marketingu a jejich použití v komunikačním mixu. Reaguje na korektnost a aktuálnost informací získaných z rešerše literatury s ohledem na aktuálně používané technologie. Zkoumá obecné statistiky internetového publika v české republice, které podkládají významnost optimalizací webových stránek. Dále popisuje moderní způsoby optimalizací, které jsou reálně aplikovány na konkrétní projekty. Grafické statistické zpracování ukazuje, jak optimalizace ovlivnily počet konverzí, návštěv či plnění jiných cílů optimalizace stanovených pro konkrétní projekty.

Abstract: This thesis is dedicated to website optimizations that may have positive impact on goals achievement. The first part is focused on online marketing communication, its tools and defines its position in communication mix based on literature research. Additionally it reflects its relevancy in order to modern technologies. The following part examines general statistics of internet users in Czech Republic that emphasize the relevancy of the optimization itself. The next chapters describe modern ways of website optimization and its particular applications for selected projects. The following results indicate real and significant impacts on visit rate, successfull conversion count or other specified goals. Bottom line, the results show that the optimizations are very efficient in general and mostly lead to risen count of targets and goal achievements.

Klíčová slova: Internetový marketing, Optimalizace webových stránek, Vyhledávače zboží, Strojově čitelný obsah, Sémantika struktury obsahu webových stránek, Sociální sítě, Internet marketing, Website optimization, Comparison shopping websites, Machine readable data, Website semantic structure, Social networks

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Petra Jílková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 20:15, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz