Bc. Kateřina Konečná

Master's thesis

Projekt převodu české účetní závěrky společnosti XY, a.s. na účetní výkazy podle IFRS

An Accounting Conversion Project of the Financial Statements to the Financial Statements according to the IFRS in XY, a. s.
Anotácia:
Hlavním cílem diplomové práce je převod účetní závěrky společnosti XY, a. s. sestavené podle české účetní legislativy na účetní závěrku sestavenou podle standardů mezinárodního účetnictví. Teoretická část práce se zabývá mezinárodní harmonizací účetnictví, srovnáním účetní závěrky podle české legislativy s účetní závěrkou podle IFRS, charakteristikou a srovnáním vybraných mezinárodních účetních standardů …viac
Abstract:
The main aim of the thesis is to transfer the financial statements of XY jsc., compiled according to Czech accounting legislation to the financial statements, prepared according to international accounting standards. The theoretical part deals with international accounting harmonization, comparison of financial statements according to Czech legislation with IFRS financial statements, characteristics …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. David Homola

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Konečná, Kateřina. Projekt převodu české účetní závěrky společnosti XY, a.s. na účetní výkazy podle IFRS. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe