Michaela DĚDICOVÁ

Bakalářská práce

Překlady původních polských názvů obcí do češtiny v oblasti Těšínska, Jablunkovska, Karvinska, Ostravska po 2. světové válce

Original Polish names of towns and villages and their Czech translations in the area of Tesin, Jablunkov, Karvina, Ostrava after the World War II
Anotace:
Tato bakalářská práce je věnována původu a vývoji názvů měst a obcí v oblasti české části Těšínského Slezska. Kromě klasifikace kritérií, které měly vliv na změny jednotlivých názvů, práce obsahuje úplný seznam názvů měst a obcí, z něhož vyplývá jejich původ a vývoj. V následujícím shrnutí je tento přehled analyzován a vyvozené závěry vztaženy k tématu práce a dalšímu obsahu. Součástí bakalářské práce …více
Abstract:
The bachelor´s thesis deals with the origin and development of names of towns and villages in the Czech part of Tesin´s Silesia. It contains a classification of criteria influencing the names changes, as well as a full list of the towns´and villages´ names showing also their orogin and development. It is followed by a summary giving an analysis of those names and outcomes concerning the topic of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DĚDICOVÁ, Michaela. Překlady původních polských názvů obcí do češtiny v oblasti Těšínska, Jablunkovska, Karvinska, Ostravska po 2. světové válce. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta