Eliška Hrabovská

Diplomová práce

Specifika účetnictví, hospodaření a financování zoologické zahrady – příspěvkové organizace

Specifics of Accounting, Economy and Funding of the Zoological Garden – Allowance Organization
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na objasnění specifik, hospodaření a financování zoologické zahrady. Problematika je řešena na vybrané zoologické zahradě – ZOO PARKU Vyškov. Rozebrány jsou specifika účetnictví zoologické zahrady jako příspěvkové organizace s důrazem na problematiku účtování a vykazování zvířat. V diplomové práci je řešena analýza hospodaření a financování zoologické zahrady - ZOO PARKU …více
Abstract:
The objective of the thesis is to present and clarify the specifics, the management and the funding of a zoological garden. The topic is elaborated using a selected zoological garden – i.e. the ZOO PARK in Vyškov. The thesis focuses on the specific features of the accounting procedures applied by the zoological garden as an allowance organization, with emphasis on procedures involving the accounting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Alžběta Urbancová
  • Oponent: Antonín Brtník

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava