Barbora HONSOVÁ

Bakalářská práce

Otázka hrdinství v Letopisech Narnie od C. S. Lewise

The Subject of Heroism in The Chronicles of Narnia by C. S. Lewis
Abstract:
The Bachelor thesis titled "The Subject of Heroism in The Chronicles of Narnia by C. S. Lewis" deals with the analysis of a hero and his archetyp which is applied on characters and with them associated events that take place in the stories in the series of seven fantasy novels The Chronicles of Narnia. The first part of the thesis is dedicated to the author Clive Staples Lewis himself, his life and …více
Abstract:
Bakalářská práce s názvem "Otázka hrdinství v Letopisech Narnie od C. S. Lewise" se zabývá analýzou hrdiny a jeho prototypu, který je aplikován na postavy a s nimi spojené události, které se odehrávají v příbězích sedmidílného cyklu fantasy knih Letopisy Narnie. První část práce se věnuje samotnému autorovi Clive Staples Lewisovi, jeho životu a událostem, které ovlivnili jeho dílo. Tato část se zároveň …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Joel Cameron Head

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HONSOVÁ, Barbora. Otázka hrdinství v Letopisech Narnie od C. S. Lewise. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta