Jana ŠŤASTNÁ

Bakalářská práce

Biologická rodina versus rodina náhradní - se zaměřením na zjištění rozdílů vnímání situace narození dítěte do jeho biologické rodiny a přijetím dítěte do rodiny náhradní

Biological family versus foster family
Anotace:
Práce je zaměřena na odlišnosti mezi rodinou biologickou a rodinou náhradní. Jejím hlavním cílem je zjištění rozdílů vnímání situace narození dítěte do jeho biologické rodiny a přijetím dítěte do rodiny náhradní. Šetření je zaměřeno především na to, jak tuto změnu vnímají matky a jak ovlivnil příchod dítěte do rodiny každodennost jejich života. V této práci byl k šetření použit biografický rozhovor …více
Abstract:
The Thesis is focused on the differences between a biological family and a foster family. Its main objective is to find differences in perceiving the situation when a child is born into its biological family and when it is accepted into its foster family. Above all the survey focuses on how a mother perceives this change and how did the child's arrival into the family influence their everyday life …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Bärtlová Eva

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
http://arl.ujep.cz/

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program:
Sociální politika a sociální práce