Theses 

Biologická rodina versus rodina náhradní - se zaměřením na zjištění rozdílů vnímání situace narození dítěte do jeho biologické rodiny a přijetím dítěte do rodiny náhradní – Jana ŠŤASTNÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce

Jana ŠŤASTNÁ

Bakalářská práce

Biologická rodina versus rodina náhradní - se zaměřením na zjištění rozdílů vnímání situace narození dítěte do jeho biologické rodiny a přijetím dítěte do rodiny náhradní

Biological family versus foster family

Anotace: Práce je zaměřena na odlišnosti mezi rodinou biologickou a rodinou náhradní. Jejím hlavním cílem je zjištění rozdílů vnímání situace narození dítěte do jeho biologické rodiny a přijetím dítěte do rodiny náhradní. Šetření je zaměřeno především na to, jak tuto změnu vnímají matky a jak ovlivnil příchod dítěte do rodiny každodennost jejich života. V této práci byl k šetření použit biografický rozhovor vedený se dvěma matkami, a to matkou biologickou a matkou náhradní. Na základě zjištěných skutečností pomocí analýzy těchto rozhovorů jsou v práci uvedeny základní rozdíly mezi mateřstvími, které jsou dále podloženy informacemi získanými studiem odborné literatury. Výsledkem práce jsou zjištěné odlišnosti mezi vnímáním mateřství matkami samotnými. Ze získaných informací vyplývá, že největší rozdíly můžeme najít v období očekávání dítěte a narození či přijetí dítěte do rodiny. Čím déle je dítě v rodině tím více se sobě matka biologická a matka náhradní přibližují ve vnímání svých mateřství.

Abstract: The Thesis is focused on the differences between a biological family and a foster family. Its main objective is to find differences in perceiving the situation when a child is born into its biological family and when it is accepted into its foster family. Above all the survey focuses on how a mother perceives this change and how did the child's arrival into the family influence their everyday life. In this Thesis a biographic interview with two mothers was conducted for the survey and that with both the biological and foster mother. On the basis of the findings in reality by means of an analysis of the interviews, basic differences in motherhood are stated, which are further well-founded by information found in classified literature. The Results of the Thesis are the realized differences between the individual mothers in perceiving motherhood. From the acquired information it implies that the greatest differences can be found during pregnancy and child birth or the acceptance of a child into the family. The longer the child is in the family, the closer the biological and foster mother gets to the perception of her motherhood.

Klíčová slova: biologická matka, náhradní matka, mateřství

Keywords: biological mother, foster mother, motherhood

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Bärtlová Eva

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
http://arl.ujep.cz/


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 22:58, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz