Markéta BARKOVÁ

Bakalářská práce

Firemní kultura a její analýza ve vybrané organizaci

Corporate culture and its analysis of the selected company
Anotace:
V mojí bakalářské práci, nesoucí název ?Firemní kultura a její analýza ve vybrané organizaci?, se zabývám firemní kulturou. Cílem této práce je analyzovat současný stav a vnímání firemní kultury ve vybrané organizaci. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se zabývám pojmem firemní kultura, jejími prvky, typologiemi, hlavními vlivy, které na ni působí, dále také …více
Abstract:
In my bachelor thesis, entitled ?Corporate culture and its analysis of the selected company?, I deal with the corporate culture. The goal of this thesis is to analyse the current state and perception of corporate culture in a chosen organisation. The thesis is divided into theoretical and practical parts. In theoretical part, I am dealing with the concept of corporate culture, its elements, typology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Dita Štyvarová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARKOVÁ, Markéta. Firemní kultura a její analýza ve vybrané organizaci. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management