Mgr. Zdenka Dudová, Ph.D.

Disertační práce

Značení DNA elektrochemicky aktivními skupinami a luminofory pro analýzu nukleotidových sekvencí

DNA labelling with electrochemically active groups and luminophores for the analysis of nucleotide sequences
Anotace:
Tato práce je zaměřena na elektrochemické značení NK, studium interakcí DNA s jinými molekulami, a na využití elektrochemických metod k detekci jednonukleotidových polymorfismů (SNP). Dále jsme sledovali enzymatickou inkorporaci syntetických (modifikovaných) nukleosid trifosfátů do dlouhých řetězců DNA pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR), jejich vliv na stabilitu duplexu a obecné elektrochemické …více
Abstract:
This work is focused on electrochemical labeling of NA, studying of interactions between DNA and other molecules and utilization of electrochemical methods for single nucleotide polymorphisms (SNPs) detection. There was studied enzymatic incorporation of synthetic (modified) nucleoside triphosphates into long strands of DNA by polymerase chain reaction (PCR) and the influence of such modifications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Hana Pivoňková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Renáta Selešovská, Ph.D., doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta