Mgr. Eliška Brenkusová

Master's thesis

Možnosti využití testové baterie MOBAK 3 ve výuce tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

The possibility of using the test battery MOBAK 3 in teaching physical education at the 1st grade of primary school
Anotácia:
Diplomová práce navazuje na dřívější měření testové baterie MOBAK 3, konkrétně na manuál přeložený z originálu. Z manuálu jsou převzaty testy k měření testové baterie MOBAK 3 pro žáky třetích tříd základních škol. Jsou vytvořeny čtyři metodické příručky rozdělené do organizačních přístupů, které určují časovou dotaci hodin tak, aby bylo možné testy zkusit aplikovat v běžných hodinách tělesné výchovy …viac
Abstract:
The diploma thesis relates to a previous measurement of the MOBAK 3 test battery, namely the manual translated from the original. The thesis undertakes tests for measuring the MOBAK 3 test battery for pupils of third grade primary schools from the manual. Four methodological manuals are structured into organizational approaches that determine the time allowance of the classes so that tests can be put …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2019
  • Vedúci: Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta