Pavla SEGAROVÁ

Bakalářská práce

Administrativní zajištění pacientů, zraněných při hromadných neštěstích, hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici Ostrava

Administrative management of patients injured in large-scale emergencies, hospitalised at the Faculty Hospital Ostrava
Anotace:
ÚVOD: Ošetřující personál je v každodenní činnosti při výkonu své profese vystaven riziku chybného jednání. Pravděpodobnost pochybení je výrazně vyšší tam, kde působí časová tíseň [17]. Při ošetřování hromadného neštěstí je lékaři a ostatním zdravotnickým personálem samozřejmě upřednostňován zřetel na záchranu života a zdraví. Administrativa je pociťována jako zatěžující a její důležitost ustupuje …více
Abstract:
INTRODUCTION: The health staff is put at risk of professional misconduct during every-day medical activities. The error probability is markedly higher in time stress [17]. It is impossible to prepare perfectly for medical management of a mass casualty incident (MCI), such situation cannot be simulated accurately in advance. Physicians and other health staff give priority to the saving life and health …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010
Zveřejnit od: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2010
  • Vedoucí: Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEGAROVÁ, Pavla. Administrativní zajištění pacientů, zraněných při hromadných neštěstích, hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici Ostrava. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací