Pavla SEGAROVÁ

Bachelor's thesis

Administrativní zajištění pacientů, zraněných při hromadných neštěstích, hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici Ostrava

Administrative management of patients injured in large-scale emergencies, hospitalised at the Faculty Hospital Ostrava
Abstract:
ÚVOD: Ošetřující personál je v každodenní činnosti při výkonu své profese vystaven riziku chybného jednání. Pravděpodobnost pochybení je výrazně vyšší tam, kde působí časová tíseň [17]. Při ošetřování hromadného neštěstí je lékaři a ostatním zdravotnickým personálem samozřejmě upřednostňován zřetel na záchranu života a zdraví. Administrativa je pociťována jako zatěžující a její důležitost ustupuje …more
Abstract:
INTRODUCTION: The health staff is put at risk of professional misconduct during every-day medical activities. The error probability is markedly higher in time stress [17]. It is impossible to prepare perfectly for medical management of a mass casualty incident (MCI), such situation cannot be simulated accurately in advance. Physicians and other health staff give priority to the saving life and health …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2010
Accessible from:: 28. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2010
  • Supervisor: Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SEGAROVÁ, Pavla. Administrativní zajištění pacientů, zraněných při hromadných neštěstích, hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici Ostrava. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta