Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D.

Disertační práce

Vplyv intenzity zaťaženia a ďalších deformačných faktorov na neštandardné indikátory individuálneho herného výkonu v basketbale žien

The Impact of the Intensity of Load and Other Deformational Factors on Non-standard Indicators of Player Performance in Women's Basketball
Abstract:
This Ph.D. thesis deals with the influence of disruptive factors on player performance in basketball. The player performance was assessed through the nonstandard indicators (individual offensive skills and decision making). The aim of the study was to identify the disruptive factors which can affect the individual offensive skills (dribbling skills, passing skills, and shooting skills) and decision …více
Abstract:
Dizertačná práca sa zaoberá problematikou vplyvu deformačných faktorov na individuálny herný výkon (IHV). V práci je použité hodnotenie IHV na základe neštandardných indikátorov (realizácia herných zručností, primeranosť rozhodovacieho procesu). Cieľom práce bolo identifikovať deformačné faktory, ktoré pôsobia na realizáciu útočných herných zručností (dribling, prihrávanie, streľba) a rozhodovacieho …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc., doc. PaedDr. Peter Mačura, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Doktorský studijní program / obor:
Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie