Lenka BÖHMOVÁ

Diplomová práce

Možnosti didaktické hry v rozvoji klíčových kompetencí žáků

Possibilities of the education game in advancement elementary schoolchildren´s key attributions
Anotace:
Diplomová práce se zabývá hrou obecně, didaktickou hrou a etapovou hrou a jejím využití ve vyučování na prvním stupni a zároveň jejich vztahem k rozvoji klíčových kompetencí žáků dle RVP. Teoretická část nás seznamuje se hrou obecně, s různými pohledy na definici hry. V další kapitole se soustředím na hru didaktickou, její klasifikaci, začlenění do výuky a organizaci ve výuce. Třetí část diplomové …více
Abstract:
The diploma thesis deals with game at large, education game and period game and its exploining in a school teaching on a first stage and herewith its relation in advancement elementary schoolchidrens key atributions. Teoretical part introdukce us with game at large, with another looks of definitions about game. In the next chapter I concentrate on education game, its clasification, comprehension and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2009
Zveřejnit od: 10. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Hana Cisovská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÖHMOVÁ, Lenka. Možnosti didaktické hry v rozvoji klíčových kompetencí žáků. Ostrava, 2009. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.4.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta