Mgr. Eliška Nábělková

Master's thesis

Názory učitelů 1. – 5. ročníku ZŠ na výživový režim žáků

Teacher's opinions on the nutritional regimen of 1. – 5. grade elementary school students
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na výživový režim žáků 1. – 5. ročníků základních škol. Teoretická část představuje základní výživové pojmy a doporučení, která jsou pro správný výživový režim stěžejní. Dále se zabývá výživou žáků na prvním stupni ZŠ a zařazením tématu výživy do jejich výuky. Součástí práce je také stručný přehled projektů v českých školách, které se na výživu zaměřují. Zvláštní pozornost …more
Abstract:
The diploma thesis focuses on a nutrition cycle of students from first up to fifth grade of elementary school. The theoretical part is introducing basic nutrition terms and essential recommendations for a correct nutrition cycle. It also works with the nutrition of students from 1st to 5th grade of elementary school and concerns with incorporation of healthy nutritional habits into their lessons. Part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2017
  • Supervisor: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
  • Reader: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta