Theses 

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců personálního oddělení vybrané společnosti – Mgr. Kateřina Součková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Kateřina Součková

Bachelor's thesis

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců personálního oddělení vybrané společnosti

Analysis of the HR department employees' learning needs in a selected company

Abstract: Tématem bakalářské práce je Analýza vzdělávacích potřeba zaměstnanců personálního oddělení vybrané společnosti. Cílem je identifikovat současné vzdělávací potřeby u zaměstnanců personálního oddělení vybrané společnosti. Teoretická část je věnována představení problematiky podnikového vzdělávání, vzdělávacím potřebám a analýze vzdělávacích potřeb. Dále se teoretická část práce zabývá personální práci, rolemi personalisty a jeho činnostmi a schopnostmi. V empirické části je nejprve představena výzkumná metodologie. Na závěr jsou interpretovány výsledky výzkumného šetření.

Abstract: The topic of this bachelor thesis is an Analysis of the HR department employees' learning needs in a selected company. The aim is to identify contemporary learning and development needs of employees in the department of human resources in a particular company. The theoretical part deals with the issue of human resource development, learning and development needs and the analysis of such needs. Furthermore, the theoretical part addresses personnel management, the roles of personnel officers and their activities and abilities. The empirical part initially introduces the research methodology. Finally, the results of the research are interpreted.

Keywords: vzdělávací potřeby, analýza vzdělávacích potřeb, personalista, personální práce, podnikové vzdělávání, vzdělávání zaměstnanců, vzdělávací systém, identifikace, educational need, analysis of educational needs, personalist, personal work, corporate training, employee education, educational system, identification

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Kristína Chudá
  • Reader: Mgr. et Mgr. Eva Klepáčková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 22/7/2019 16:08, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz