Mgr. Kateřina Součková

Bachelor's thesis

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců personálního oddělení vybrané společnosti

Analysis of the HR department employees' learning needs in a selected company
Abstract:
Tématem bakalářské práce je Analýza vzdělávacích potřeba zaměstnanců personálního oddělení vybrané společnosti. Cílem je identifikovat současné vzdělávací potřeby u zaměstnanců personálního oddělení vybrané společnosti. Teoretická část je věnována představení problematiky podnikového vzdělávání, vzdělávacím potřebám a analýze vzdělávacích potřeb. Dále se teoretická část práce zabývá personální práci …more
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is an Analysis of the HR department employees' learning needs in a selected company. The aim is to identify contemporary learning and development needs of employees in the department of human resources in a particular company. The theoretical part deals with the issue of human resource development, learning and development needs and the analysis of such needs. Furthermore …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Kristína Chudá
  • Reader: Mgr. et Mgr. Eva Klepáčková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií