Lenka Zborková

Bakalářská práce

Sebepojetí a sebejistota lektora v závislosti na délce praxe a vzdělávání

Self-concept and self-confidence of the lecturer depending on length of practice and education
Anotace:
Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter a zabývá se sebepojetím a sebejistotou lektora v závislosti na délce praxe a vzdělávání. Podrobněji charakterizuje profesi lektora. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy profese lektora, sebepojetí a sebejistota. Jednotlivé kapitoly detailněji zkoumají, popisují a vysvětlují sebepojetí a sebejistotu. Zároveň zde najdeme také vysvětlení a popis lektora …více
Abstract:
The bachelor's thesis has a theoretical-empirical character and occupies the self-concept and self-confidence of the lecturer in participation in demanding training and education. It characterizes the profession of lecturer in more detail. The theoretical parts explain the concepts of the profession of lecturer, self-concept and self-confidence. The individual chapters show more details, available …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Lucie Myšková, PhD.
  • Oponent: Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College

AKCENT College

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.