Theses 

Evropský systém obchodování s emisními povolenkami a jeho dopady na jednání relevantních subjektů v ČR – Bc. Pavel Procházka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Pavel Procházka

Diplomová práce

Evropský systém obchodování s emisními povolenkami a jeho dopady na jednání relevantních subjektů v ČR

European emission trading system and its implications for relevant entities in the Czech republic

Anotace: Tato práce se zabývá zkoumáním evropského systému pro obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) z hlediska jeho vlivu na aktéry v ČR. Systém EU ETS je součástí politiky boje proti klimatickým změnám na úrovni EU. Práce analyzuje, zda má tato evropská politika evropeizační dopady na subjekty v ČR (orgány státní správy, vláda, podniky) a zda se zavedením systému v národních podmínkách stalo obchodování s emisemi pro zúčastněné subjekty důležitým faktorem ovlivňujícím jejich rozhodování a volbu strategií. Vlivy implementace EU ETS a pozice jednotlivých aktérů jsou sledovány na procesech přípravy stěžejních dokumentů - národních alokačních plánů pro první (2005-2007) a druhé (2008-2012) obchodovací období. Vývoj v obou přípravných fázích je následně podroben komparaci za účelem odhalení přetrvávajících trendů a individuálních postojů.

Abstract: This Thesis analyzes the European Union Emission Trading Scheme (EU ETS), it's implementation in Czech Republic and it's impact on domestic political as well as economic actors. Emission trading is the part of European Climate Change Policy. The main research question is whether the European policy of emission trading has influenced (or influences) the behaviour and decision making of relevant czech entities like state administration bodies, government and companies covered by the scheme. And if so, is the Scheme's impact so vigorous that it plays an important role in companies' choice of decisions and strategies? Two periods are examined in relation with the object of the analysis - first and second trading period (2005-2007 and 2008-2012 respectivelly). Development of implementation process and actors' positions during each of the periods are then comparised in order to reveal the persisting trends.

Klíčová slova: obchodování s emisemi, emisní povolenka, evropeizace, národní alokační plán, změny klimatu, životní prostředí, chování a rozhodování českých podniků, windfall profit, alokace, vliv EU, EU ETS, emissions, emission trading, allowance, European Emission Trading Scheme, europeanization, impact on domectic policy, national allocation plan, climate change, EU environmental policy, czech environmental policy.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 23:09, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz