Mgr. Lucie Horáková

Bakalářská práce

„Děláme to pro sebe“ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky šestých tříd

„We do it for ourselves“ Character and social education course for pupil of sixth grade
Anotace:
Bakalářská diplomová práce pojednává o průřezovém tématu osobnostní a sociální výchovy, stanoveném v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a zabývá se jedním ze způsobů jeho implementace do výuky a to formou kurzu. Teoretická část nejprve pojednává o kurikulárních dokumentech, které daly vzniknout novým oblastem vzdělávání - průřezovým tématům, dále o několika aspektech osobnostní a …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with cross-curricular theme of Character and Social education, defined in Framework Education Programme for Elementary Education and it looks into one of the ways of its implementation into tuition, namely the form of a course.Theoretical part deals first of all with the curricular documents, which originated new areas of education – the cross-curricular themes. Furthermore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta