Bc. Viktor Jochman

Bakalářská práce

Léčebně rehabilitační postup u pacienta v terminálním stadiu srdečního selhání

Medical and rehabilitation plan and process in patient with heart failure in terminal stage
Anotace:
Bakalářská práce popisuje diagnózu srdečního selhání. Zahrnuje teoretickou část, ve které se zaměřuji na definici, prognózu, patofyziologii, diagnostiku a terapii onemocnění. V části praktické je čerpáno z nabytých informací u pacienta a aplikace kardiovaskulární rehabilitace u pacienta s diagnózou srdečního selhání v terminálním stádiu na podkladě dilatační kardiomyopatie.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the diagnosis of heart failure. It contains theoretical part which focuses in the definition, prognosis, pathophysiology, diagnostics and therapy. In practical part I use acquired knowledge in the application of cardiovascular rehabilitation in a patient with the diagnosis of severe heart failure in terminal stage on the basis of dilatation cardiomyopathy.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Vymazalová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jitka Svobodová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta