Anna Zajíčková

Bakalářská práce

Analýza vývoje kriminality v ČR v letech 2008-2018

Analysis of development of criminality in the Czech Republic from 2008 to 2018
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá empirickou analýzou kriminality v České republice. Cílem je pomocí regresní analýzy panelových dat objasnit vliv vybraných ekonomických faktorů na různé druhy kriminálních činností. Uvažovanými faktory jsou nezaměstnanost, inflace, hrubý domácí produkt a čistý disponibilní důchod domácností. Z výsledků čtyř modelů kriminality odhadnutých na datech krajů České republiky za …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with criminality in the Czech Republic. The aim is to clarify the impact of chosen economic factors on various types of criminal activities by the regression analysis of panel data. The considered factors are unemployment, inflation, gross domestic product and net disposable income of households. The results of four crime models estimated on data of regions of the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2020
  • Vedoucí: Jan Zouhar
  • Oponent: Lukáš Frýd

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81123