Bc. Petra KULDOVÁ

Diplomová práce

Cooperative learning versus group work in English lessons

Cooperative learning versus group work in English lessons
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na kooperativní učení a na skupinovou práci (včetně práce ve dvojici) v hodinách anglického jazyka. V první kapitole se nacházejí základní informace o kooperativním učení, dále jsou zmíněny četné výhody kooperativního učení. Nevýhody kooperativního učení jsou také diskutovány, je zde i navrhnuto, jak tyto případné nevýhody vyřešit. Dále je vysvětleno, proč je vhodné …více
Abstract:
The thesis deals with cooperative learning and group work. Firstly, it provides a general theoretical introduction to cooperative learning. It contains basic information regarding cooperative learning principles, advantages and disadvantages of cooperative learning. An individual section is dedicated to cooperative learning in English language classes. The chapter focused on group work is written in …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KULDOVÁ, Petra. Cooperative learning versus group work in English lessons. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/