Bc. Petra KULDOVÁ

Master's thesis

Cooperative learning versus group work in English lessons

Cooperative learning versus group work in English lessons
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na kooperativní učení a na skupinovou práci (včetně práce ve dvojici) v hodinách anglického jazyka. V první kapitole se nacházejí základní informace o kooperativním učení, dále jsou zmíněny četné výhody kooperativního učení. Nevýhody kooperativního učení jsou také diskutovány, je zde i navrhnuto, jak tyto případné nevýhody vyřešit. Dále je vysvětleno, proč je vhodné …more
Abstract:
The thesis deals with cooperative learning and group work. Firstly, it provides a general theoretical introduction to cooperative learning. It contains basic information regarding cooperative learning principles, advantages and disadvantages of cooperative learning. An individual section is dedicated to cooperative learning in English language classes. The chapter focused on group work is written in …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 6. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KULDOVÁ, Petra. Cooperative learning versus group work in English lessons. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/