Bc. Jan Trtílek

Bakalářská práce

Mysl bez těla - Mimotělní zážitky během meditace (Posun ve stavu bádání a možnosti dalšího výzkumu)

Mind without a body - Out-of-body experiences during meditation (Current stage and possibilities for future research)
Anotace:
Stav, kdy má člověk pocit, že jeho mysl jako by opustila tělo, minimálně jednou zažilo v průměru přibližně 10 % běžné populace (Alvarado, 2000, s. 185). K takovýmto zážitkům je odkazováno jako k tzv. mimotělním zážitkům (angl. out-of-body experiences, OBE). Mohou se objevovat spontánně, ale též mohou být navozovány záměrně. Meditace mohou u některých lidí tyto stavy vyvolávat a je možné, že stojí v …více
Abstract:
A state of mind, during which one has feeling as though his mind has left the body, have experienced at least once in a lifetime approximately 10 % of nonclinical population (Alvarado, 2000, s. 185). These experiences are being referenced to as out-of-body experiences (OBE). They can arise spontaneously, but also they can be induced deliberately. Meditations can in certain people evoke these experiences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Cigán, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Silvie Kotherová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Religionistika