Bc. Pavla Vítová

Bachelor's thesis

Finanční gramotnost žáků na SŠ

Financial literacy of students at high school
Abstract:
Téma bakalářské práce zní "Finanční gramotnost žáků na SŠ". Bakalářská práce se zaměřuje na znalosti žáků střední odborné školy a středního odborného učiliště. Práce se podrobně zabývá pojmem finanční gramotnosti a finanční vzdělávání. Dále je zaměřena na zařazení finanční gramotnosti do výuky a na projekty finanční gramotnosti. Hlavní část práce se věnuje výzkumnému šetření, ve kterém se porovnávají …more
Abstract:
The topic of this Bachelor thesis is "Financial literacy of students at high school". The thesis focuses on the knowledge of vocational school students. It elaborately covers the concept of financial literacy and financial education. It is also focused on the inclusion of financial literacy in education and on the financial literacy projects. The main part of the thesis is devoted to research, which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 5. 2017
  • Supervisor: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Reader: Ing. Peter Marinič, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta