Alena POCOVÁ

Bakalářská práce

Business model pro rozšíření podnikatelské činnosti

Business model for expanding business activity
Anotace:
Cílem této práce je provést strategickou analýzu prostředí, ve kterém se firma ALEKAR s.r.o. nachází. Firma především zajišťuje odvozy odpadů ze stavebních činností a také poskytuje převozy stavebních materiálů či strojů. V současné době poptávka po službách nabízeného typu výrazně převyšuje nabídku a firma uvažuje o tom, že bude expandovat. Na základě zjištěných dat bude navržen business model pro …více
Abstract:
The aim of this work is to perform a strategic analysis of the environment in which ALEKAR s.r.o. exists. The company primarily provides for the collection of waste from the construction industry and also provides for the transport of building materials or machines. Currently, the demand for services of the type that the company offers significantly exceeds the offer and the firm is considering expanding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Siviček, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POCOVÁ, Alena. Business model pro rozšíření podnikatelské činnosti . Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická