MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.

Doctoral thesis

Dysfagie a dysmotilita jícnu v antirefluxní chirurgii

Dysphagia and oesophageal dysmotility in antireflux surgery
Abstract:
Pooperační dysfagie je častým problémem a snižuje kvalitu života nemocných operovaných pro GERD. Nejtěžší formy dysfagie si mohou vyžádat invazivní radiologické řešení nebo i reoperaci. Bylo popsáno mnoho alternativ chirurgického výkonu jejichž cílem bylo snížení výskytu dysfagie se spornými výsledky. Rovněž možnosti předoperačního stanovení míry rizika dysfagie jsou sporné. Pozornost byla dříve zaměřena …more
Abstract:
Postoperative dysphagia is a frequent problem that decreases quality of life in patients operated for gastroesophageal reflux disease (GERD). The most severe forms of dysphagia can require invasive radiological treatment or reoperation. Many alternatives of surgical operations were described in order to decrease the incidence of dysphagia with disputed results. The possibility of preoperational determination …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 9. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 9. 2008
  • Supervisor: prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Doctoral programme / field:
General Medicine / Surgery

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.