Bc. Marcela KONOPOVÁ

Diplomová práce

Analýza finančního účetnictví dle českých právních norem\nl{} a didaktická podpora jeho výuky

Analysis of financial accounting in accordance with Czech legislativ and his support of didactic teaching
Anotace:
Předložená práce je zaměřena na zpracování didaktické podpory pro předmět US (dříve UC4) navazujícího magisterského studia Ekonomické fakulty ZČU v Plzni. Rozsah výuky tohoto předmětu by měl odpovídat novým požadavkům na výuku a z toho důvodu je současný rozsah výuky průběžně doplňován. V této práci jsou zpracovány stávajcí problematiky účetní závěrky a finanční analýzy, a dále práce obsahuje nově …více
Abstract:
This thesis is focused on processing didactic support for subject of Accounting US (UC4), as a part of Master´s degree at -faculty of Economics at the University of West Bohemia in Pilsen. The scope of this course should meet the latest requirementst for teaching and for this reason the current range of teaching is updated continuously. Issues of the existing financial statements and financial analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jana Hinke, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KONOPOVÁ, Marcela. Analýza finančního účetnictví dle českých právních norem\nl{} a didaktická podpora jeho výuky. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/