Mgr. Petr Pánek

Diplomová práce

Psychometrická studie Beckovy škály deprese

Psychometric study of the Beck's Depression scale
Anotace:
Úvod: Beckova škála depresivity je populárním screeningovým nástrojem při podezření na přítomnost depresivního onemocnění. Tato práce se zaměřuje na zhodnocení psychometrických charakteristik jejího českého převodu. Metoda: Česká verze Beckovy škály depresivity pro dospělé a Škály deprese Centra pro epidemiologické studie byla administrována 306 respondentům, ve znáhodněném pořadí. Testy byly administrovány …více
Abstract:
Introduction: Beck Depression Inventory-II (BDI-II) is a popular screening instrument when the presence of a depressive disorder is suspected. This study aims to evaluate the psychometric characteristics of the Czech version of BDI-II. Method: The Czech version of BDI-II and The Center of Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) were administered to 306 respondents in randomized order. The tests …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta