Mgr. Petr Pánek

Master's thesis

Psychometrická studie Beckovy škály deprese

Psychometric study of the Beck's Depression scale
Abstract:
Úvod: Beckova škála depresivity je populárním screeningovým nástrojem při podezření na přítomnost depresivního onemocnění. Tato práce se zaměřuje na zhodnocení psychometrických charakteristik jejího českého převodu. Metoda: Česká verze Beckovy škály depresivity pro dospělé a Škály deprese Centra pro epidemiologické studie byla administrována 306 respondentům, ve znáhodněném pořadí. Testy byly administrovány …more
Abstract:
Introduction: Beck Depression Inventory-II (BDI-II) is a popular screening instrument when the presence of a depressive disorder is suspected. This study aims to evaluate the psychometric characteristics of the Czech version of BDI-II. Method: The Czech version of BDI-II and The Center of Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) were administered to 306 respondents in randomized order. The tests …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2018
  • Supervisor: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta