Dušan Mackovík

Bakalářská práce

Vliv procesu dělení kovových materiálů na výsledné mikro-mechanické vlastnosti

Influence of Metal Cutting Process on Micro-Mechanical Properties
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na výsledné mechanické vlastnosti kovových materiálů způsobené dělením nekonvenčními metodami. Teoretická část bakalářské práce se zabývá konstrukčními materiály, převážně ocelí. Dále popisuje způsoby dělení kovových materiálů nekonvenčními metodami a měření mechanických vlastností zaměřených na zkoušky tvrdosti. V praktické části je provedena instrumentovaná zkouška tvrdosti …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the resulting mechanical properties of metallic materials caused by division by unconventional methods. The theoretical part of the thesis deals with construction materials, mainly steel. It also de-scribes methods of dividing metal materials by unconventional methods and measuring me-chanical properties aimed at hardness testing. In the practical part, the hardness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Ovsík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mackovík, Dušan. Vliv procesu dělení kovových materiálů na výsledné mikro-mechanické vlastnosti . Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe