Bc. Eliška Rohrerová

Diplomová práce

Mikrobiologická kvalita pitné vody

Microbiological quality of drinking water
Anotace:
V této práci byly shrnuty poznatky o problematice pitné vody se zaměřením na mikrobiologii pitné vody.Cílem práce bylo analyzovat indikátorové mikroorganismy v deseti vzorcích vod. Čtyři vzorky pocházely ze studní, tři z vodovodního řadu a tři byly vody balené. Mikrobiologická analýza proběhla ve dvou obdobích, a to v létě 2018 a v zimě 2019. Výsledky byly statisticky vyhodnoceny, bylo zjištěno, zda …více
Abstract:
In this thesis, the knowledge about problematics of drinking water, with a focus on microbiology of drinking water, was summarized. The aim of this thesis was to analyse indicator microorganisms in ten samples of water. Four samples came from water wells, three samples were from water mains and there were three samples from bottled water. The microbiological analyze was conducted in two periods, namely …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Jakost a zdravotní nezávadnost potravin

Práce na příbuzné téma