Bc. Monika KOPEČKOVÁ

Diplomová práce

Příprava rekombinantních plasmidů pro studium interakcí DNA-protein in vivo

Making of recombinant plasmids for the study of DNA-protein interactions in vivo.
Anotace:
Rekombinantní technologie umožňují vytvářet rekombinantní molekuly DNA. Nově vytvořené molekuly DNA mohou nést různé geny a mohou být vkládány do recipientních organismů. V této diplomové práci je popsán základní postup přípravy rekombinantních plazmidů, které mají sloužit k detekci interakce DNA-protein. V práci byl použit plazmidový kyvadlový vektor pGAS-TA-luc, do kterého byly vkládány sekvence …více
Abstract:
Recombinant technologies unable production of recombinant molecules of DNA. This way, the generated molecules may carry various genes and can be inserted into designated recipient organisms. This thesis work outlines the basic procedure of recombinant plasmid production. The plasmids, in general, have an ability to detect DNA-protein interaction that, in this work, will be crucial further on. The laboratory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zveřejnit od: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Pečinka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOPEČKOVÁ, Monika. Příprava rekombinantních plasmidů pro studium interakcí DNA-protein in vivo. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta