Bc. Ivana Vlčková, DiS.

Bachelor's thesis

Product placement jako forma reklamy a jeho vliv na veřejnost

Product placement as a form of advertising and its effect on the public
Abstract:
Product placement je forma marketingové reklamy, kdy se určitý produkt či brand name umisťuje více či méně nápadně v televizních pořadech, seriálech či filmech, ale také ve videohrách či klipech k hudební tvorbě. Tato práce se zaměřuje především na product placement v televizní tvorbě, část však popisuje i využití v jiných médiích. S product placementem se jistě setkává každý z nás, ve většině případů …more
Abstract:
Product placement is a form of marketing advertising where a product or brand name is placed more or less prominently in TV shows, series or movies, but also in video games or music videos. This bachelor thesis focuses mainly on product placement in television production, but also describes the use in other media. Product placement is certainly encountered by all of us, in most cases even every day …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Patricia Jakešová
  • Reader: Ing. Pavel Klička, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní