Bc. Petr Bartoň

Diplomová práce

Protokoly pro tisk z mobilních zařízení

Protocols for printing from mobile devices
Anotace:
Tato práce si klade za cíl prozkoumat možnosti tisku na jednotlivých mobilných platformách a popisuje dostupné protokoly pro tisk a vyhledání tiskáren či tiskových serverů v síti. První část se zaměřuje na protokoly pro tisk a vyhledání tiskáren a obecně je popisuje a srovnává. Druhá část se potom zaměřuje na jednotlivé mobilní operační systémy jako jsou Android, iOS, Windows 10 Mobile, Firefox OS …více
Abstract:
This thesis investigates possibilities of printing on mobile platforms and describes available protocols for printing and printer discovery. The first part of this thesis covers the printing and discovery protocols in general and the second part describes the mobile operating systems Android, iOS, Windows 10 Mobile, Firefox OS and Ubuntu Touch. The main emphasis is put on Android because it is the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Juraj Michálek
  • Oponent: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma