Bc. Petr Bartoň

Master's thesis

Protokoly pro tisk z mobilních zařízení

Protocols for printing from mobile devices
Abstract:
Tato práce si klade za cíl prozkoumat možnosti tisku na jednotlivých mobilných platformách a popisuje dostupné protokoly pro tisk a vyhledání tiskáren či tiskových serverů v síti. První část se zaměřuje na protokoly pro tisk a vyhledání tiskáren a obecně je popisuje a srovnává. Druhá část se potom zaměřuje na jednotlivé mobilní operační systémy jako jsou Android, iOS, Windows 10 Mobile, Firefox OS …more
Abstract:
This thesis investigates possibilities of printing on mobile platforms and describes available protocols for printing and printer discovery. The first part of this thesis covers the printing and discovery protocols in general and the second part describes the mobile operating systems Android, iOS, Windows 10 Mobile, Firefox OS and Ubuntu Touch. The main emphasis is put on Android because it is the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Juraj Michálek
  • Reader: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics