Theses 

Nevládní neziskové organizace a projekty ochrany přírody v zemích třetího světa – Ing. Martin Janíček

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Ing. Martin Janíček

Master's thesis

Nevládní neziskové organizace a projekty ochrany přírody v zemích třetího světa

Abstract: Předmětem diplomové práce „Nevládní neziskové organizace a projekty na ochranu životního prostředí v zemích třetího světa“ je analýza současné České zahraniční rozvojové spolupráce s ohledem na roli nevládních neziskových organizací (NNO) a environmentální projekty v rozvojových zemích. První část je zaměřena na popis výchozí situace, tj. co je příčinou současného stavu v rozvojových zemích. V druhé části charakterizuji českou zahraniční rozvojovou intervenci jako celek. Třetí část se věnuje neziskovému sektoru, který se účastní české rozvojové spolupráce. Poslední čtvrtá část je přímo zaměřena na konkrétní environmentální projekty nevládních neziskových organizací a rozbor současné situace.

Abstract: The goal of the submitted thesis: “Non Governmental Organizations and Problems of Nature Protection in Third World Countries“ is to analyze present Czech Official Development Aid with regard to a part of Non Governmental Organizations (NGOs) and environmental projects in developing countries. The first part is concentrated on describing the initial situation, i.e. what is the cause of the present state of developing countries. In the second part I characterize the Czech Official Development Aid as a whole block. The third part is attended to a nonprofit sector participating in the Czech Official Development Aid. The final part is directly concentrated on particular environmental projects of NGOs and the analysis of the current situation.

Keywords: Třetí svět, rozvojové země, globální problémy, životní prostředí, udržitelný rozvoj, rozvojová spolupráce, nevládní neziskové organizace, environmentální projekty. The Third World, developing countries, global problems, natural environment, sustainable development, Official Development Aid, non governmental organizations, environmental projects.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 9. 2008
  • Supervisor: Ing. Mgr. Michal Veselý
  • Reader: Ing. Josef Fukan

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 23. 11. 2017 13:43, Week 47 (odd)

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz