Mgr. Dominika Moťková

Diplomová práce

Předběžné opatření: vývoj v rozhodovací praxi Mezinárodního soudního dvora

Provisional Measures: Developments in the Practice of the International Court of Justice
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl podat ucelený přehled o podmínkách vydávání a závaznosti předběžných opatření u Mezinárodního soudního dvora. Stanovuje si hypotézu: Předběžná opatření u Mezinárodního soudního dvora představují v rámci podmínek vydání a závaznosti ustálený institut. Řešení spočívá v analýze relevantních předpisů a judikatury Mezinárodního soudního dvora s důrazem na tři případy Breard …více
Abstract:
The diploma thesis aims to provide a comprehensive overview of conditions for issuing and binding force of provisional measures in the International Court of Justice. It establishes this hypothesis: Provisional Measures in the International Court of Justice constitute a stable institute concerning their conditions for issuing and binding force. Its solution is based on analysis of the relevant legislation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta