Jana KNĚŽÍNKOVÁ

Bakalářská práce

Hodnocení tepové frekvence při zatížení různými formami aerobiku

Measuring the pulse rate during different types of aerobic excercise
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá hodnocením tepové frekvence v závislosti na různých formách aerobního cvičení. S využitím měřičů tepové frekvence (sporttesterů) byl na vzorku vybraných osob zkoumán vliv zatížení na organizmus při třech formách aerobního cvičení. Sporttestery jsou v současnosti hojně využívány při sportovních i rekreačních pohybových aktivitách.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on measuring the pulse rate in dependence on different types of aerobic exercise. There was examined effect of three different types of aerobic exercise on organism on sample of selected persons using pulse rate indicator (sporttester). Sporttesters are currently heavily used at sport and recreational sport activities.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Pyšná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KNĚŽÍNKOVÁ, Jana. Hodnocení tepové frekvence při zatížení různými formami aerobiku. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 22. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta