Bc. Yulia Ivanova

Bakalářská práce

Účetní výkazy a jejich využití při hodnocení finanční situace podniku

Financial statements and their use in evaluation the financial situation of the firm
Anotace:
Bakalářská práce se bude zabývat zhodnocením stavu a finančního zdraví vybraného podniku, jeho vývojem na základě rozboru dat z účetních výkazů, a to za posledních pět let (2012-2016). Zhodnocení finančního zdraví podniku bude provedeno za pomoci finanční analýzy. Teoretická východiska budou obsahovat stanovení a formulace cílů finanční analýzy, stanovení zdrojů dat, na zakladě kterých bude prováděna …více
Abstract:
The bachelor thesis will deal with the evaluation of the state and financial health of the selected company and its development based on the analysis of data from the financial statements of this company, for the last five years (2012-2016). An assessment of the company's financial health will be done by means of financial analysis. The theoretical part will include the definition and formulation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Ivana Turková, MBA
  • Oponent: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní