Veronika KREJČÍ

Diplomová práce

Projevy nerovnosti na trhu práce z hlediska genderu

Exibitions of inequality in the labour market from a gender perspective
Anotace:
Diplomová práce se zabývá genderovou problematikou, konkrétně diskriminací žen na trhu práce z hlediska mateřství. Je rozdělená do dvou částí, první část ? teoretická má za cíl seznámit čtenáře se základními pojmy, vztahujícími se k problematice genderu, diskriminace, nerovnosti na trhu práce, popisuje možnosti harmonizace rodinného a pracovního života. Druhá část ? praktická zkoumá pomocí kvantitativního …více
Abstract:
This thesis deals with gender issues, specifically discrimination against women on the labour market in terms of motherhood. It is divided into two parts, the first part is theoretical. aims is to acquaint the reader with the basic concepts related to the issue of gender discrimination, inequality on the labour market, describes the possibilities of harmonization of work and family life. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
Zveřejnit od: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Anna Papřoková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KREJČÍ, Veronika. Projevy nerovnosti na trhu práce z hlediska genderu. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce