Bc. Adéla Vojkůvková

Bakalářská práce

Rizikové faktory vzniku opakované hospitalizace po hospitalizaci s operačním výkonem

Risk factors of rehospitalization after hospitalization with operational procedure
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice hodnocení opakovaných hospitalizací pacientů podstupujících operační výkon. Opakovaná hospitalizace bývá používána jako ukazatel kvality zdravotní péče právě v chirurgických oblastech medicíny z důvodu, že může odrážet kvalitu provedení operačního výkonu a poskytované akutní lůžkové péče v rámci primární hospitalizace. Operační výkon i samotní pacienti se …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the evaluation of hospital readmission of patients undergoing an operational procedure. Hospital readmission is used as an indicator of the quality of health care in surgical areas of medicine, because it may reflect the quality of performance of the surgery and the provision of acute inpatient care in primary hospitalization. Both the surgery and the patients themselves …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Uher

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Matematická biologie