Theses 

Faktory ovlivňující volbu substituční terapie u žen v klimakteriu. – Jana LIPNEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jana LIPNEROVÁ

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující volbu substituční terapie u žen v klimakteriu.

Factors affecting the choice of replacement therapy for climacteric women.

Anotace: Bakalářská práce má výzkumný charakter. Dělí se na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část zahrnuje problematiku klimakteria - především možnosti hormonální a alternativní substituční terapie, průběh klimakteria, klimakterické příznaky, dopad na zdraví ženy atd. Sběr dat byl uskutečněn za pomoci dotazníkového šetření. Klade si za cíl objasnit faktory, které ovlivňují ženy během klimakteria při výběru substituční terapie.

Abstract: The bachaleros work has research form. The project consists of two parts - theoretical part and practical part. Theoretical part contains problematics of climacterium - particularly it is hormonal and alternative replacement therapy, process of climacterium, symptoms of climacterium, impact on women's health etc. Data acquisition was taken with the enquiry form. It proposes to explain factors influencing choices of replacement therapy for women in climacterium.

Klíčová slova: Klimakterium, Klimakterické potíže, Hormonální substituční terapie, Alternativní substituční terapie.

Keywords: Climacterium, Symptoms of climacterium, Hormonal replacement therapy, Alternative replacement therapy.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Lamková Ivana
  • Oponent: Mgr. Ludmila Lamplotová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav zdravotnických studií
http://arl.ujep.cz/

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 01:34, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz