Roman Málek

Bakalářská práce

Knihovna IEEE CEC 2014 testovacích funkcí v prostředí Mathematica

The IEEE CEC 2014 Benchmark Functions Library in the Mathematica Environment
Anotace:
Bakalářské práce se zaobírá vytvořením rozsáhlé a komplexní knihovny IEEE CEC 2014 testovacích (benchmark) funkcí v prostředí Mathematica. Tyto testovací funkce budou vytvořeny tak, aby je bylo možné dále na FAI využít se stávajícími implementacemi vý-konných algoritmů.
Abstract:
Bachelor's thesis deals with create an extensive and complex library IEEE CEC 2014 testing (benchmark) functions in Mathematica. These testing functions will be created so that they can continue to use the FAI with existing implementations powerful algorithms.
 

Klíčová slova

benchmark testovací funkce
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2015
Zveřejnit od: 22. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Málek, Roman. Knihovna IEEE CEC 2014 testovacích funkcí v prostředí Mathematica. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.